Ajankohtaiset  käyttöehdot aina saatavilla osoitteessa www.happybooking.se.

Sopimuksen osapuolet

Sopimuksen osapuolet ovat yritys joka käyttää varausjärjestelmää eli tilaaja, jota kutsutaan tästä eteenpäin nimellä Asiakas ja Happybooking International AB jota kutsutaan tästä eteenpäin nimellä Palveluntarjoaja.

HappyBooking varausjärjestelmä on Palveluntarjoajan selainpohjainen palvelu.

Käyttöehtojen ja tilauksen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy käyttöehdot merkitsemällä käyttöehdot laatikon hyväksytyksi rekisteröinnin aikana Palveluntarjoajan kotisivuilla. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden käyttöehtojen muutoksiin. Asiakkaalle on ilmoitettava erikseen sähköpostitse tai kirjeitse mikäli käyttöehtojen muutokset vaikuttavat sitoutumisaikoihin tai hintoihin.

Ikävaatimukset

Käyttöehtojen hyväksyjän täytyy olla vähintään 18-vuotias. 

Sopimuksen laajuus ja järjestelmän käyttö

Tilaus antaa Asiakkaalle oikeuden HappyBooking varausjärjestelmän käyttöön. Oikeus käyttää järjestelmää rajautuu lailliselle taholle, joka allekirjoittaa sopimuksen. Asiakkaalla on oikeus käyttää järjestelmää vain tavalla jonka Palveluntarjoaja katsoo normaaliksi. Väärinkäytön yhteydessä Palveluntarjoajalla on oikeus päättää sopimus ilman erillistä ilmoitusta. 

Korttimaksut

Ilmoitettu maksu järjestelmästä sisältää vaihtoehdon allekirjoittaa Korttimaksusopimuksen, joka koskee pankkikorttimaksun käyttöä. Palveluntarjoaja toimittaa palvelun yhteistyössä Elavonin (www.elavon.com) kanssa. Palveluntarjoaja toimittaa erillisen Korttimaksusopimuksen, ja Asiakas sitoutuu lailliseen toimintaan allekirjoittaessaan Korttimaksusopimuksen. Jokaisesta korttimaksusta veloitetaan hinnaston mukainen maksu, joka on ollut voimassa Korttimaksusopimusta allekirjoittaessa. Tiedustellaksesi hintoja ota yhteyttä asiakaspalveluun info@happybooking.se. Korttimaksupalvelusta ei veloiteta kuukausittaista maksua tai aloitusmaksua. Palvelua ei voida yhdistää demopakettiin. Allekirjoittaessa Korttimaksusopimuksen, allekirjoittavalta henkilöltä vaaditaan yrityksen nimenkirjoitusoikeutta. HappyBooking asiakaspalvelu ilmoittaa kaikille asiakkaille vaihtoehdosta käyttää korttimaksua. 

Maksuehdot - laskutus

Kuukausittaiset laskut lähetetään ennakkomaksuna 10 päivän maksuajalla. Jos maksua ei suoriteta ajoissa, Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tili, kunnes velka maksetaan. Jos velkaa ei makseta yhteensä 45 päivän kuluessa, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tili. Asiakas hyväksyy lähetetyt laskut ja muistutukset Palveluntarjoajalta. Veloista jotka on maksettu 10 päivän maksuajan jälkeen peritään 150 SEK muistutusmaksu. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä muistutusmaksu seuraavan kuukauden laskuun.

Maksuehdot - luottokortti

Kun asiakas täyttää sähköisen maksulomakkeen, varat vähennetään luottokortilta kuukausittain. Jos maksua ei ole suoritettu ajoissa, Palveluntarjoajalla on oikeus estää tili, kunnes velka maksetaan. Jos velkaa ei makseta yhteensä 45 päivän kuluessa, Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tili.

Kesto ja päättyminen

Maksettuja laskuja ei palauteta. Ennakkomaksua lukuun ottamatta tilauksella ei ole sitoumuskautta tai irtisanomisaikaa. Asiakkaan on ilmoitettava aikomuksestaan irtisanoa tilaus kirjallisesti kirjeitse tai sähköpostilla. Palveluntarjoajan on vahvistettava irtisanominen 7 päivän kuluessa.

Saatavuus

Palveluntarjoaja pyrkii mahdollisimman korkeaan järjestelmän käytettävyyteen, ja se on tällä hetkellä 99,9 prosenttia (17.2.2016 alkaen). Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa mistään häiriöistä, jotka johtuvat Palveluntarjoajan ulkopuolisista tekijöistä. Tällaisiin häiriöihin kuuluvat mutta eivät rajaudu sähkökatkokset, laitteiden ja yhteyksien viat. Tällaisissa tapauksissa tarjoajan tavoitteena on jatkaa normaalia toimintaa mahdollisimman pian. Päivitysten aikana Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea järjestelmä. Palveluntarjoaja suorittaa päivitystyöt sellaiseen aikaan, että haitta asiakkaan toimintaan on mahdollisimman vähäistä.

Asiakkaan tiedot

Asiakas omistaa Asiakkaan omalla laitteella kerätyt rekisteröidyt tiedot. Varaukset ja niihin liittyvät tiedot jäävät järjestelmään vähintään 12 kuukauden ajaksi varauksen tekemisestä, mutta ne voidaan myöhemmin poistaa. Tilauksen päättämisen yhteydessä Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen vienti. Asiakkaan tiedot voidaan poistaa aikaisintaan 45 päivää tilauksen päättymisestä ja Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tallentaa tietoja tämän jakson päättymisen jälkeen.

Muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää ja parantaa sovellusta sekä muuttaa toimintoja.

Hintojen nostot

Palveluntarjoaja takaa, että hinnankorotukset ilmoitetaan selvästi viimeistään kuusi kuukautta etukäteen, lukuun ottamatta hintaindeksin korotuksia, valuuttakursseja tai muita ulkopuolisia tekijöitä. Uudet lisäominaisuudet voidaan hinnoitella erikseen.

Oikeudet järjestelmään

Palveluntarjoaja omistaa järjestelmän kokonaisuudessaan ja se on suojattu tekijänoikeuslainsäädännön mukaan. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle edellyttäen, että tämä kolmas osapuoli aikoo ylläpitää palvelua tämän sopimuksen mukaisesti.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas kantaa kaikenkattavan vastuun loppukäyttäjän kanssa tehdyistä liiketoimista ja sopimuksista loppukäyttäjän kanssa, jota hoidetaan Palveluntarjoajan järjestelmässä. Asiakkaalla on täysi vastuu jatkuvasta varmistamisesta, että järjestelmässä rekisteröidyt tai näytetyt tiedot ovat oikeita. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä järjestelmää tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden osapuolten mahdollisuuksiin käyttää järjestelmää eikä rekisteröi vahingollisia tai harhaanjohtavaa tietoa.

Palveluntarjoajan salassapitovelvollisuus

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan tietoja vain Asiakkaan eduksi ja kehittääkseen edelleen järjestelmää. Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakkaan tietoja kolmannelle osapuolelle.

Palveluntarjoaja on toteuttanut kohtuullisia turvatoimenpiteitä estääkseen järjestelmätietojen levittämisen, hävittämisen tai muunlaisen kohtelun vahingossa tai laittomien toimien kautta, joka on ristiriidassa Ruotsin henkilötietolain kanssa.

Palveluntarjoajan vastuu

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista, toimintahäiriöistä, menetetyistä tuloista, välillisistä vahingoista tai muista epäsuorista menetyksistä tai vahingoista.

Palautukset

Palvelua ei voida palauttaa. Osittaisista käyttökuukausista tai avoimen tilin käyttämättä jääneistä kuukausista ei anneta hyvityksiä.

Riidat

Kaikki tästä sopimuksesta nousseet riidat ratkaistaan Ruotsin yleisessä tuomioistuimessa.